ویدئوها

خط تولید ترمینال های کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی و…

خط تولید اتوماسیون کلمسان: پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، رگولاتور و رله حفاظت

خط تولید داکت کلمسان: تجهیزات جانبی ترمینال ها داکت، درپوش ترمینال، ریل و …

نمایش محصولات کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، رله، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، داکت، درپوش ترمینال و…

نمایش نحوه استفاده ترمینال PYK و تجهیزات جانبی: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، ترمینال شاخه ای، داکت و…

معرفی ساختار رله واسط باریک: اتوماسیون کلمسان شامل انواع محصولات رله، رله واسط باریک، رگولاتور، انرژی آنالایزر و…

نمایش دسته بندی محصولات کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، رله،رله حفاظت، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، تایمر و…

نمایش نحوه شماره گذاری کابل با شماره سیم کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، شماره سیم، رله حفاظت، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، تایمر و…

کارخانه کلمسان ترکیه – مراحل ساخت محصولات کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، شماره سیم، رله حفاظت، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر و…

نحوه برش داکت با استفاده از کاتر: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، شماره سیم، کاتر و…

نمایندگی محصولات کلمسان ترکیه: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، شماره سیم، جمپر و…


شرکت مهندسی بازرگانی باربد نیرو صنعت نماینده انحصاری برند کلمسان ترکیه