ویدئوها

خط تولید ترمینال های کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی و…

خط تولید اتوماسیون کلمسان: پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، رگولاتور و رله حفاظت

خط تولید داکت کلمسان: تجهیزات جانبی ترمینال ها داکت، درپوش ترمینال، ریل و …

نمایش محصولات کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، رله، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، داکت، درپوش ترمینال و…

نمایش نحوه استفاده ترمینال PYK و تجهیزات جانبی: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، ترمینال شاخه ای، داکت و…

معرفی ساختار رله واسط باریک: اتوماسیون کلمسان شامل انواع محصولات رله، رله واسط باریک، رگولاتور، انرژی آنالایزر و…

نحوه نصب ترمینال های ریلی و تجهیزات جانبی: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، رله، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، تایمر و…

نمایش دسته بندی محصولات کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، رله،رله حفاظت، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، تایمر و…

نمایش نحوه شماره گذاری کابل با شماره سیم کلمسان: ترمینال ریلی، ترمینال پیچی، ترمینال فیوزخور، ترمینال ارت، ترمینال ترانسی، داکت، درپوش ترمینال، شماره سیم، رله حفاظت، پنجره آلارم، انرژی آنالایزر، تایمر و…


شرکت مهندسی بازرگانی باربد نیرو صنعت نماینده انحصاری برند کلمسان ترکیه