لیست قیمت

(آخرین بروز‌رسانی اردیبهشت ۱۴۰۳)

کد کالانام کالاتعداد در جعبهقیمت واحد (ریال)
110050Nترمینال الکترونیکی WG-EKI 202,030,000
110060Nترمینال الکترونیکی WG-EKI202,030,000
110110Nترمینال الکترونیکی WG-EKI 202,030,000
112520Nترمینال الکترونیکی اپتوکوپلری OPK EKI 110Vac/dc 204,821,000
112710Nترمینال الکترونیکی اپتوکوپلری OPK EKI 9-72Vdc205,616,000
113060ماژول DM6-S35,694,000
113080ماژول DM8-S37,241,000
113120ماژول DM12-S29,750,000
113141ماژول DM14-A-S310,192,000
113142ماژول DM14-K-S310,192,000
113221ماژول DM22-A-S210,985,000
113222ماژول DM22-K-S 210,985,000
114040ماژول LTM4-S37,826,000
114060ماژول LTM6-S111,239,000
250107پایه برد RA120195,000
250117ریل الکترونیکی PP114,580,000
250207درپوش برد PK120298,000
260001ماژول ریموت EASION1A111 I/O111,856,000
260002ماژول ریموت EASIONA1111 I/O111,856,000
260003ماژول ریموت EASIONAA111 I/O115,600,000
270001رله کنترل سطح مایعات LC3120,592,000
270002رله کنترل سطح مایعات LC3 T119,680,000
270050رله فتوسل PH1-20L116,474,000
270051رله کنترل سطح مایعات LC1 150-500Vac 115,640,000
270139رله کنترل فاز G1-SV110,370,000
270140رله کنترل فاز G1D-SA112,800,000
270150رله حفاظت موتور P1-A 114,550,000
270151رله حفاظت موتور P1-P111,440,000
270154رله حفاظت موتور P1-SA111,688,000
270155رله حفاظت موتور P1-SAP112,480,000
270156رله حفاظت موتور C1-SA112,480,000
270157رله کنترل فاز C1-SAP112,340,000
270158رله حفاظت موتور C1-SVP112,340,000
270159رله کنترل فاز V1115,570,000
270160رله کنترل فاز V1-S118,240,000
270161رله حفاظت فرکانس F1116,940,000
270162رله کنترل فاز V1-T113,440,000
270170رله کنترل فاز V1-M117,880,000
270254رله حفاظت موتور P1D-SA112,550,000
270256رله حفاظت موتور C1D-SA115,101,000
270257رله کنترل فاز C1D-SAP117,435,000
270258رله حفاظت موتور C1D-SVP115,870,000
270260رله حفاظت موتور V1D-S 119,343,000
270270رله حفاظت جریان CPR-16123,361,000
270350تایمر T1-60S110,550,000
270351تایمر T1-FLASH116,580,000
270352تایمر T1-60S2117,580,000
270353تایمر T1-M5116,225,000
270354تایمر T1-K117,405,000
270355تایمرT1-M4115,020,000
270356تایمر T1-LR116,855,000
270357تایمر T1-XS116,480,000
270358تایمر SD1116,480,000
270359تایمر T1-100S112,504,000
270362تایمر SD1-24113,470,000
270363تایمر T1-30S 17,809,000
270402رله حفاظت موتور P1-SU110,974,000
270500رله DWT-3 118,500,000
270501رله DWT-3T118,500,000
270600رله حفاظت دیجیتال DPR3110174,240,000
270601رله حفاظت دیجیتال DPR3120159,750,000
270602رله حفاظت دیجیتال DPR3111135,450,000
270603رله حفاظت دیجیتال DPR3121151,450,000
270604رله حفاظت دیجیتال DPR3110E138,800,000
270605رله حفاظت دیجیتال DPR3120E149,880,000
270700تایمر دیجیتال MEASTRO110128,430,000
270701تایمر دیجیتال MEASTRO120126,450,000
270702تایمر دیجیتال MEASTRO121135,440,000
270703تایمر دیجیتال MEASTRO221167,440,000
270704تایمر دیجیتال MEASTRO321154,580,000
270720کنترلر مادون قرمز MEASTRO-R131,500,000
270794رله واسط باریک KPR-SCE-6VDC-1C105,500,000
270810رله واسط باریک KPR-SCE-24Vac/dc-1C103,350,000
270840رله واسط باریک KPR-SCE-115Vac/dc-1C105,882,000
270850رله واسط باریک KPR-SCE-220Vac/dc-1C105,882,000
271520رله واسط باریک KPR-CIE-24Vac/dc-1C108,810,000
271560رله واسط باریک KPR-CIE-230Vac/dc-1C108,550,000
272540رله واسط باریک KPR-SWE-24Vac/dc-2C105,980,000
272600رله واسط باریک KPR-SWE-115Vac/dc-2C1010,500,000
272620رله واسط باریک KPR-SWE-230Vac/dc-2C1010,500,000
280000رله فتوسل LR35-3L18,225,000
280010سنسور چشمی فتوسل13,860,000
280100رله حفاظت موتور MP35-A17,445,000
280102رله حفاظت موتور MP35-S17,445,000
280103رله حفاظت موتور MP35-SP18,630,000
280104رله حفاظت موتور MP35-SA18,190,000
280105رله حفاظت موتور MP35-SAP19,745,000
280106رله حفاظت موتور MC35-SA110,515,000
280107رله حفاظت موتور MC35-SAP111,634,000
280200رله حفاظت موتور MP35-P PCT110,740,000
280300تایمر TR35-60S17,384,000
280302تایمر TR35-M217,831,000
280303تایمر TR35-M518,278,000
280310تایمر TR3524-60S16,713,000
280312تایمر TR3524-M217,384,000
280357تایمر TR17-XS 111,187,000
280400رله کنترل فاز VP35113,425,000
280402رله کنترل فاز MC35-SVP115,662,000
280452رله کنترل فاز MC17-SVP 111,187,000
280500رله کنترل فرکانس FP 35120,584,000
280610الکترود کنترل سطح مایعات SE112,827,000
304120ترمینال ریلی AVK2.5 طوسی10099,500
304121ترمینال ریلی AVK2.5 آبی10099,500
304122ترمینال ریلی AVK2.5 سبز10099,500
304123ترمینال ریلی AVK2.5 زرد10099,500
304124ترمینال ریلی AVK2.5 قرمز10099,500
304125ترمینال ریلی AVK2.5 مشکی10099,500
304126ترمینال ریلی AVK2.5 سفید10099,500
304127ترمینال ریلی AVK2.5 نارنجی10099,500
304128ترمینال ریلی AVK2.5 قهوه ای10099,500
304129ترمینال ریلی AVK2.5 کرم10099,500
304130ترمینال ریلی AVK4 طوسی80138,000
304131ترمینال ریلی AVK4 آبی80138,000
304132ترمینال ریلی AVK4 سبز80138,000
304133ترمینال ریلی AVK4 زرد80138,000
304134ترمینال ریلی AVK4 قرمز80138,000
304135ترمینال ریلی AVK4 مشکی80138,000
304138ترمینال ریلی AVK4 قهوه ای80138,000
304139ترمینال ریلی AVK4 کرم80138,000
304140ترمینال ریلی AVK6 طوسی60188,000
304141ترمینال ریلی AVK6 آبی60188,000
304142ترمینال ریلی AVK6 سبز 60188,000
304143ترمینال ریلی AVK6 زرد 60188,000
304144ترمینال ریلی AVK6 قرمز60188,000
304145ترمینال ریلی AVK6 مشکی60188,000
304148ترمینال ریلی AVK6 قهوه ای 60188,000
304149ترمینال ریلی AVK6 کرم60188,000
304150ترمینال ریلی AVK10 طوسی50233,000
304151ترمینال ریلی AVK10 آبی50233,000
304152ترمینال ریلی AVK10 سبز50233,000
304153ترمینال ریلی AVK10 زرد50233,000
304154ترمینال ریلی AVK10 قرمز 50233,000
304155ترمینال ریلی AVK10 مشکی50233,000
304158ترمینال ریلی AVK10 قهوه ای50233,000
304159ترمینال ریلی AVK 10 کرم50233,000
304160ترمینال ریلی AVK16 طوسی50490,000
304161ترمینال ریلی AVK16 آبی50490,000
304162ترمینال ریلی AVK16 سبز50490,000
304163ترمینال ریلی AVK16 زرد50490,000
304164ترمینال ریلی AVK16 قرمز50490,000
304165ترمینال ریلی AVK16 مشکی50490,000
304168ترمینال ریلی AVK16 قهوه ای50490,000
304169ترمینال ریلی AVK16 کرم50490,000
304170ترمینال ریلی AVK35 طوسی50985,000
304172ترمینال ریلی AVK35 سبز50985,000
304173ترمینال ریلی AVK35 زرد50985,000
304174ترمینال ریلی AVK35 قرمز50985,000
304179ترمینال ریلی AVK35 کرم40985,000
304190ترمینال ریلی AVK70 طوسی103,840,000
304191ترمینال ریلی AVK70 آبی103,840,000
304199ترمینال ریلی AVK70 کرم103,840,000
304200ترمینال ریلی AVK2.5RD طوسی10099,500
304240ترمینال ریلی AVK 16 RD طوسی50490,000
304250ترمینال ریلی AVK35RD طوسی40985,000
304251ترمینال ریلی AVK35RD آبی40985,000
304252ترمینال ریلی AVK35RD سبز40985,000
304253ترمینال ریلی AVK35RD زرد40985,000
304254ترمینال ریلی AVK35RD قرمز40985,000
304255ترمینال ریلی AVK35RD مشکی40985,000
304258ترمینال ریلی AVK35RD قهوه ای40985,000
304259ترمینال ریلی AVK35RD کرم40985,000
304280ترمینال 1ورودی-2خروجی AVK10RD4 کرم60784,000
304290ترمینال ریلی AVK25RD طوسی50698,000
304291ترمینال ریلی AVK25RD آبی50698,000
304292ترمینال ریلی AVK25RD سبز50698,000
304293ترمینال ریلی AVK25RD زرد50698,000
304294ترمینال ریلی AVK25RD قرمز 50698,000
304295ترمینال ریلی AVK25RD مشکی50698,000
304300ترمینال ریلی شمش خور AVK95B طوسی45,785,000
304310ترمینال ریلی شمش خور AVK150B طوسی48,532,000
304320ترمینال ریلی شمش خور AVK240B طوسی411,840,000
304330ترمینال ریلی AVK50 طوسی252,252,000
304331ترمینال ریلی AVK50 آبی252,252,000
304340ترمینال ریلی AVK95 طوسی65,450,000
304350ترمینال ریلی AVK150 طوسی48,485,000
304360ترمینال ریلی AVK240 طوسی411,550,000
304380ترمینال قطع شونده چاقویی AVK4A 50624,000
304429ترمینال مینیاتوری MVK2.5 طوسی 100269,000
304431ترمینال مینیاتوری MVK4 آبی100297,000
304439ترمینال مینیاتوری MVK4 طوسی 100297,000
304490ترمینال ریلی AVK70RD طوسی403,850,000
305150ترمینال ریلی PEK10 کرم50224,000
305170ترمینال ریلی PEK35 کرم 30720,000
306249ترمینال YBK6 طوسی60358,000
306429ترمینال MYK 2.5 طوسی50269,000
306439ترمینال MYPK 2.5 طوسی100297,000
306449ترمینال MYSK 2.5 طوسی100297,000
307101ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 آبی100164,000
307102ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 سبز100164,000
307103ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 زرد100164,000
307104ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 قرمز100164,000
307105ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 مشکی100164,000
307109ترمینال ریلی فشاری PYK2.5 طوسی100164,000
307111ترمینال ریلی فشاری PYK4 آبی100215,000
307112ترمینال ریلی فشاری PYK4 سبز100215,000
307115ترمینال ریلی فشاری PYK4 مشکی100215,000
307119ترمینال ریلی فشاری PYK4 طوسی100215,000
307121ترمینال ریلی فشاری PYK6 آبی60321,000
307122ترمینال ریلی فشاری PYK6 سبز60321,000
307125ترمینال ریلی فشاری PYK6 مشکی60321,000
307129ترمینال ریلی فشاری PYK6 طوسی60321,000
307131ترمینال ریلی فشاری PYK10 آبی50528,000
307132ترمینال ریلی فشاری PYK10 سبز50528,000
307134ترمینال ریلی فشاری PYK10 قرمز50528,000
307135ترمینال ریلی فشاری PYK10 مشکی50528,000
307139ترمینال ریلی فشاری PYK10 طوسی50528,000
307169ترمینال ریلی فشاری قطع شونده PYK2.5A طوسی50585,000
307179ترمینال فشاری چند ورودی/خروجی PYK2.5-2F طوسی50554,000
307219ترمینال فشاری چاقویی 1وروردی-3خروجی PYK 2.5CCA طوسی60564,000
307249 PYK 4S ترمینال فشاری فیوزخور قطع شونده15964,000
307299PYK 4SLD 24Vdc (LEDترمینال فشاری فیوزخور قطع شونده (دارای 151,947,000
307389ترمینال ریلی فشاری PYK2.5C طوسی50412,000
307435ترمینال ریلی فشاری PYK 2.5E مشکی50346,000
308069ترمینال جریانی WGO-PB6 / NM طوسی503,340,000
310129ترمینال CTP 2.5 طوسی50136,000
310202Tترمینال ارت SG-PT 2.5-150459,000
317109ترمینال ریلی دو طبقه PIK2.5N طوسی100305,000
317129ترمینال ریلی دوطبقه PIK2.5NK طوسی20488,000
319109ترمینال ریلی دوطبقه PIK4N طوسی100395,000
324109ترمینال ریلی سه طبقه PUK3 طوسی20979,000
324209ترمینال ریلی دوطبقه با ارت PUK2T طوسی201,192,000
324309ترمینال سه طبقه با ارت PUK3T طوسی201,940,000
324400ترمینال ریلی سه طبقه سنسور PUK3S کرم20864,000
324409ترمینال ریلی سه طبقه سنسور PUK3S طوسی20864,000
324929ترمینال ریلی سوکت خورAVK2.5F طوسی80361,000
324939ترمینال پیچی چاقویی 2ورودی-2خروجی AVK 2.5CCA طوسی80532,000
326109ترمینال فنری 2ورودی-2خروجی YBK 2.5C50412,000
326209ترمینال فنری 1ورودی-1خروجی YBK 2.5 CX250564,000
331120ترمینال ریلی ارت WGT2.550349,000
331130ترمینال ریلی ارت WGT450438,000
331140ترمینال ریلی ارت WGT640498,000
331150ترمینال ریلی ارت WGT1030560,000
334120ترمینال ریلی ارت AVK2.5/4T50510,000
334140ترمینال ریلی ارت AVK6/10T25687,000
334170ترمینال ریلی ارت AVK2.5TRD50594,000
334180ترمینال ریلی ارت AVK4TRD50685,000
334190ترمینال ریلی ارت AVK50T 104,977,000
334200ترمینال ریلی ارت AVK16TRD501,320,000
334210ترمینال ریلی ارت AVK35TRD401,748,000
334220ترمینال ریلی ارت 1وروردی-3خروجی AVK2.5CCT25594,000
334260ترمینال AVK4CCT50988,000
334420ترمینال مینیاتوری ارت MVK2.5T50507,000
334430ترمینال مینیاتوری ارت MVK4T50610,000
334460ترمینال ریلی ارت AVK6TK60806,000
334470ترمینال ریلی ارت AVK10TK50910,000
336100ترمینال ارت فنری 2ورودی-2خروجی YBK2.5CT501,085,000
336220ترمینال ارت فنری YBK2.5T50525,000
336240ترمینال ارت فنری YBK6T40895,000
336250ترمینال ارت فنری YBK10T301,127,000
336500ترمینال ریلی ارت فشاریPYK2.5T50525,000
336510ترمینال ریلی ارت فشاریPYK4T50618,000
336520ترمینال ریلی ارت فشاریPYK6T60895,000
336540ترمینال ریلی ارت فشاری PYK 2.5CT50637,000
336660ترمینال ریلی ارت AVK70/95T69,022,000
351109ترمینال فیوزخور ASK2S طوسی50683,000
351219ترمینال فیوزخور ASK2LD 24Vac طوسی25781,000
351229ترمینال فیوزخور ASK2LD 24Vdc طوسی25781,000
351519ترمینال فیوزخور ASK2LD 110Vac طوسی25781,000
351619ترمینال فیوزخور ASK2LD 220Vac طوسی25781,000
351629ترمینال فیوزخور ASK2LD 220Vdc طوسی25781,000
353109ترمینال قطع شونده چاقویی ASK3A طوسی50480,000
353209ترمینال فنری قطع شونده چاقویی YBK2.5A50524,000
353309ترمینال دوطبقه فیوزخور AVK4FS طوسی502,145,000
353329ترمینال دوطبقه فیوزخور AVK4FSLD 24V طوسی502,237,000
353359ترمینال دوطبقه فیوزخور AVK4FSLD 220V طوسی502,237,000
353405ترمینال فیوزخور ASK5S مشکی50489,000
355100ترمینال فیوزخور سوکتی ASK3M کرم30769,000
355109ترمینال فیوزخور سوکتی ASK3M طوسی30769,000
355229ترمینال فیوزخور سوکتی ASK3MLD 24Vdc طوسی20842,000
355619ترمینال فیوزخور سوکتی ASK3MLD 220Vac طوسی20842,000
364019ترمینال ریلی PCY 2.5 ( برای اتصال PCB)100728,000
364059ترمینال ریلی PCY 2.5E یک وروردی- دو خروجی ( برای اتصال PCB)100789,000
370500ترمینال جریانی WGO1 کرم60684,000
370590ترمینال جریانی بدون سوکت WGO1 طوسی60844,000
370591ترمینال جریانی با یک سوکت WGO1 طوسی60964,000
370592ترمینال جریانی با دو سوکت تست WGO1 طوسی601,160,000
370593ترمینال جریانی با یک سوکت تست WGO1 طوسی60980,000
375500ترمینال جریانی WGO2 601,192,000
375590ترمینال جریانی بدون سوکت WGO 2 طوسی601,073,000
375592ترمینال جریانی WGO2 601,193,000
375690ترمینال جریانی بدون سوکت WGO3 طوسی601,141,000
375691ترمینال جریانی با یک سوکت WGO3 طوسی501,519,000
375692ترمینال جریانی با دو سوکت تست WGO3 طوسی501,633,000
375693ترمینال جریانی با یک سوکت تست WGO3 طوسی501,547,000
375790ترمینال جریانی بدون سوکت WGL1 طوسی601,147,000
375791ترمینال جریانی با یک سوکت WGL1 طوسی601,202,000
375929ترمینال جریانی با دو سوکت تست WGO-YD6 طوسی481,341,000
376090ترمینال جریانی با دو سوکت تست WGO4 طوسی501,267,000
395100ترمینال پیچی 1وروردی-3خروجی AYK 10/16 کرم20635,000
400140کلمپ BIK41001,512,000
401173کلمپSBK16/5-1.5-16100684,000
401174کلمپSBK16/10-1.5-16100695,000
401182کلمپ SBK35/5-16-3525763,000
401183کلمپ 35-16-SBK35/1025883,000
410110سوکت صنعتی CKP2/107,650,000
420020ترمینال شاخه ای PSK1/2 کرم100149,000
420120ترمینال شاخه ای PSK1/12 کرم751,429,000
421020ترمینال شاخه ای PSK2/2 کرم100387,000
421100ترمینال شاخه ای PSK2/10 کرم202,194,000
422017ترمینال ترانسی TRV4 نارنجی50292,000
422027ترمینال ترانسی TRV4S نارنجی501,370,000
422037ترمینال ترانسی TRV10 نارنجی251,593,000
422047ترمینال ترانسی TRV4M نارنجی50474,000
422057ترمینال ترانسی TRV4B نارنجی50235,000
444120درپوش ترمینال NPP/AVK2.5-10 طوسی 10079,000
444121درپوش ترمینال NPP/AVK2.5-10 آبی10079,000
444122درپوش ترمینال NPP/AVK2.5-10 سبز10079,000
444124درپوش ترمینال NPP/AVK2.5-10 قرمز10079,000
444128درپوش ترمینال NPP/AVK2.5-10 قهوه ای10079,000
444132درپوش ترمینال NPP/AVK2.5CC سبز25108,000
444139درپوش ترمینال NPP/AVK2.5CC طوسی25108,000
444160درپوش ترمینال NPP/AVK16 طوسی100129,000
444161درپوش ترمینال NPP/AVK16 آبی100129,000
444162درپوش ترمینال NPP/AVK16 سبز100129,000
444163درپوش ترمینال NPP/AVK16 زرد100129,000
444164درپوش ترمینال NPP/AVK16 قرمز100129,000
444169درپوش ترمینال NPP/AVK16 کرم100129,000
444170درپوش ترمینال NPP/AVK16RD طوسی100129,000
444171درپوش ترمینال NPP/AVK16RD آبی100129,000
444429درپوش ترمینال NPP/MVK2.5-4 طوسی10070,000
446260درپوش NPP/YBK4-2F کرم2579,000
446269درپوش NPP/YBK4-2F طوسی2579,000
446329درپوش NPP/YBK2.5 طوسی10079,000
446349درپوش NPP/YBK6 طوسی10079,000
446359درپوش NPP/YBK10 طوسی10079,000
446449درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK2.5 طوسی10079,000
446459درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK4 طوسی10083,000
446462درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK6 سبز5083,000
446469درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK6 طوسی5083,000
446472درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK10 سبز50168,000
446479درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK 10 طوسی50168,000
446492Tدرپوش NPP/PYK 2.5CT 1094,000
446499درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK2.5C طوسی100107,000
446509درپوش ترمینال فشاری قطع شونده NPP/PYK2.5A طوسی100105,000
446619درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK2.5E طوسی10105,000
446629درپوش ترمینال فشاری NPP/PYK2.5EA طوسی100105,000
449010درپوش ترمینال دوطبقه NPP/PIK2.5N کرم2594,000
449011درپوش ترمینال دوطبقه NPP/PIK2.5-4N آبی2594,000
449019درپوش ترمینال دوطبقه NPP/PIK2.5-4N طوسی2594,000
449039درپوش ترمینال دوطبقه NPP/PIK 10N طوسی2594,000
450049درپوش ترمینال فیوزخور NPP/ASK2 طوسی25142,000
450059درپوش ترمینال NPP/ASK3A طوسی25123,000
450100درپوش ترمینال جریانی NPP/WGO1 کرم25142,000
450109درپوش ترمینال جریانی NPP/WGO1-2 طوسی 25142,000
450130درپوش ترمینال سه طبقه NPP/PUK3 کرم10118,000
450139درپوش ترمینال سه طبقه NPP/PUK3 طوسی10118,000
450140درپوش ترمینال دوطبقه با ارت NPP/PUK2T کرم10118,000
450149درپوش ترمینال دوطبقه با ارت NPP/PUK2T طوسی10118,000
450150درپوش ترمینال سه طبقه با ارت NPP/PUK3T کرم10118,000
450159درپوش ترمینال سه طبقه با ارت NPP/PUK3T طوسی10118,000
450160درپوش ترمینال سنسور NPP/PUK3S کرم10118,000
450169درپوش ترمینال سنسور NPP/PUK3S طوسی10118,000
450199درپوش ترمینال NPP/PCY2.5 طوسی100205,000
450209درپوش ترمینال NPP/AVK4FS طوسی10142,000
450229درپوش ترمینال جریانی NPP/WGO3طوسی25142,000
450250درپوش ترمینال NPP/AVK25RD طوسی50142,000
450389درپوش ترمینال NPP/MDP طوسی10192,000
451052Tدرپوش ترمینال ارتNPP/CTP2.5T/ PTP 2.5T5083,000
451059درپوش ترمینال NPP/SRD-CTP-PTP2.5 طوسی5055,000
462120پارتیشن ترمینال APP/AVK2.5-10 طوسی2588,000
462160پارتیشن ترمینال APP/AVK16 طوسی25142,000
462163پارتیشن ترمینال APP/AVK16 زرد25142,000
462180پارتیشن ترمینال APP/AVK35RD طوسی10162,000
463180پارتیشن ترمینال فشاری APP/PYK1.5-2.5-4 طوسی25188,000
463190پارتیشن ترمینال فشاری APP/PYK6 طوسی25138,000
463200پارتیشن ترمینال فشاری APP/PYK10 طوسی25159,000
466100کاور ترمینال KKB95 طوسی 4255,000
466110کاور ترمینال KKB150 طوسی4312,000
466120کاور ترمینال KKB240 طوسی4365,000
467919پارتیشن AD1 طوسی10087,000
470102جامپر CS2.5/2 ترمینال SRD/CTP/PTP2.525123,000
470103جامپرCS2.5/3 ترمینال SRD/CTP/PTP2.520185,000
470105جامپر CS2.5/5 ترمینال SRD/CTP/PTP2.510278,000
470109جامپر CS2.5/10 ترمینال SRD/CTP/PTP2.55649,000
470115جامپر CS4/5 ترمینال SRD410375,000
470119جامپرCS4/10 ترمینال SRD45754,000
474123جامپر UK2.5/3-AVK2.520355,000
474129جامپر UK2.5/10-AVK2.55938,000
474132جامپر UK4/2-AVK425335,000
474133جامپر UK4/3-AVK420492,000
474134جامپر UK4/4-AVK415655,000
474139جامپر UK4/10-AVK451,188,000
474142جامپر UK6/2-AVK625447,000
474143جامپر UK6/3-AVK620466,000
474144جامپر UK6/4-AVK615847,000
474149جامپر UK6/10-AVK651,255,000
474152جامپر UK10/2-AVK1025351,000
474159جامپر UK10/10-AVK1051,215,000
474163جامپر UK16/3-AVK1620674,000
474164جامپر UK16/4-AVK1615840,000
474169جامپر UK16/10-AVK1652,448,000
474172جامپر UK35/2-AVK3525645,000
474173جامپر UK35/3-AVK3520988,000
474174جامپر UK35/4-AVK35151,245,000
474179جامپر UK35/10-AVK3554,230,000
475149جامپر فلزی UK6/10-PEK651,100,000
476222جامپر شانه ای UK2.5/2 25197,000
476224جامپر شانه ای UK2.5/4-AVK2.515388,000
476229جامپر شانه‌ای UK2.5/105730,000
476232جامپر شانه ای UK4/2 25355,000
476234جامپر فشاری UK4/4-AVK4RD15485,000
476239جامپر شانه ای UK4/10 51,055,000
476249جامپر شانه ای UK6/1051,998,000
476259جامپر شانه ای UK10/1053,054,000
476262جامپر شانه ای TKO2.5/2 25198,000
476263جامپر شانه ای TKO2.5/3-AVK 2.520225,000
476269جامپر شانه ای TKO2.5/10-AVK2.55610,000
476279جامپر شانه ای TKO4/105645,000
476282جامپر شانه ای TKO6/225165,000
476284جامپر شانه ای TKO6/4-AVK 615325,000
476289جامپر شانه ای TKO6/105698,000
476299جامپر شانه ای TKO10/10-AVK10-ASK451,580,000
476302جامپر IZUK6/2-WGO1-WGL1-WGO310167,000
476304جامپر IZUK6/4-WGO1-WGL1-WGO310374,000
476602جامپر UK1.5/2-PYK1.525184,000
476605جامپر رله PLC25602,000
478302جامپر UKB95/2-AVK95B53,322,000
478304جامپر UKB95/4-AVK95B56,663,000
478312جامپر UKB150/2-AVK150B54,823,000
478314جامپر UKB150/4-AVK150B55,405,000
478322جامپر UKB240/2-AVK240B56,600,000
478324جامپر UKB240/4-AVK240B512,216,000
478332جامپر UK50/2-AVK5051,225,000
478333جامپر UK50/3-AVK5051,655,000
478334جامپر UK50/4-AVK5052,245,000
478342جامپر UK95/2-AVK9551,755,000
478344جامپر UK95/4-AVK9552,554,000
478352جامپر UK150/2-AVK15053,114,000
478354جامپر UK150/4-AVK15056,235,000
478362جامپر UK240/2-AVK240 55,780,000
478363جامپر UK240/3-AVK24058,543,000
478364جامپرUK240/4-AVK24059,975,000
478372جامپر UK70/2-AVK70RD51,482,000
478374جامپر UK70/4-AVK70RD52,825,000
480139جامپر UK2.5/10-PUK35940,000
480182جامپر UK6/2-WGO15166,000
495030بست انتهایی WGD1 کرم100176,000
495039بست انتهایی WGD1 طوسی100176,000
495049بست انتهایی KD3 طوسی10098,000
495059بست انتهایی KD4 طوسی100180,000
495069بست انتهایی KD5 طوسی100225,000
495099بست انتهایی KD6 طوسی50294,000
495219بست انتهایی KD7 طوسی80275,000
496119لیبل GE طوسی50145,000
49612Aلیبل ME1-1 (KD4)25170,000
49613Aلیبل ME1-2 (KD4)25270,000
498289پایه علامت گذاری ETS طوسی10036,000
498459پایه برد RA1010149,000
498559ترمینال تست فشاری PYK Plug-in Test طوسی25894,000
498859کانکشن پیچی AVKSKTD طوسی50312,000
500601ریل MR 35×7/5mm بدون سوراخ (1M)202,595,000
500604ریل MR 35×7/5mm سوراخ دار (2M)204,555,000
500609ریل عمیق MR 35x15mm سوراخ دار (2M)205,445,000
500611ریل مینیاتوری MR 15×5/5mm سوراخ دار (1M)201,225,000
501101پایه ریل زاویه دار RT25450,000
5050**شماره/حرف/علامت ترمینال DY5 5005,900
505000شماره ترمینال (0) DY5 5005,900
505020شماره ترمینال (DY5 (1-105005,900
505021شماره ترمینال (DY5 (11-205005,900
505022شماره ترمینال (DY5 (21-305005,900
505023شماره ترمینال (DY5 (31-405005,900
505024شماره ترمینال (DY5 (41-505005,900
505030شماره ترمینال (100,…,10,20,30) DY5 5005,900
505040شماره ترمینال (50-1) DY5 5005,900
505041شماره ترمینال (100-51) DY5 5005,900
505042شماره ترمینال (101-150) DY 55005,900
505410لیبل ترمینال DG10/8 خام26034,000
505710لیبل ترمینال DO10/5 خام50017,000
505715لیبل ترمینال DO10/6 خام2,000
505850لیبل ترمینال DB5 خام5004,900
505910لیبل ترمینال DB10/5 خام 5106,500
505915لیبل ترمینال DB10/6 خام5005,700
505920لیبل ترمینال DB10/6.5 خام5005,700
508080تگ نشانه گذاری کابل KBE3 12078,000
508602قاب لیبل Y-PAEK 1770 (17*70 mm)100139,000
508704قاب لیبل سلکتور BEK S – SIT OB05X100139,000
509700نگهدارنده لیبل Y-PBR S100165,000
509701نگهدارنده لیبل Y-PBR T100165,000
510110بستK125927,000
510120بستK225931,000
510130بستK325945,000
5170**شماره/حرف/علامت سیم KE1 5003,400
5180**شماره/حرف/علامت سیم KE2 5003,800
5190**شماره/حرف/علامت سیم KE3 5005,900
520110تگ نشانه گذاری کابل KBE1 10045,000
520120تگ نشانه گذاری کابل KBE210052,000
525200شمش KUB219,840,000
525361کلمپ BK4-0.5-6200685,000
525362کلمپ BK10-1.5-101001,115,000
525373کلمپ IBK35-16-5050570,000
525381کلمپ IBK4-0.5-6 ارت100192,000
525383کلمپ 50-16-IBK35 ارت501,380,000
528110BM پایه شینه 50165,000
551010داکت شیاردار KKC25*30100755,000
551011داکت شیاردار KKC25*40100865,000
551012داکت شیاردار KKC25*60601,215,000
551013داکت شیاردار KKC40*40521,124,000
551014داکت شیاردار KKC40*60361,465,000
551015داکت شیاردار KKC40*80401,885,000
551016داکت شیاردار KKC60*40361,465,000
551017داکت شیاردار KKC60*60241,903,000
551018داکت شیاردار KKC60*80242,258,000
551019داکت شیاردار KKC80*60282,258,000
551020داکت شیاردار KKC80*80202,492,000
551021داکت شیاردار KKC100*60202,747,000
551022داکت شیاردار KKC100*80162,923,000
551023داکت شیاردار KKC120*60163,083,000
551024داکت شیاردار KKC120*80123,411,000
551025داکت شیاردار KKC120*100204,345,000
551030داکت شیاردار KKC25*80561,642,000
551031داکت شیاردار KKC25*100441,712,000
551032داکت شیاردار KKC40*100282,512,000
551033داکت شیاردار KKC60*100362,760,000
551034داکت شیاردار KKC80*40361,955,000
551035داکت شیاردار KKC80*100243,116,000
551036داکت شیاردار KKC100*100243,744,000
551040داکت شیاردار KKC150*100164,567,000
551053درب داکت KKK80 20390,000
551054درب داکت KKK100 20515,000
553315نگهدارنده سیم داکت KKT404010312,000
553335نگهدارنده سیم داکت KKT608010312,000
553345نگهدارنده سیم داکت KKT408010312,000
553355نگهدارنده سیم داکت KKT604010448,000
553375نگهدارنده سیم داکت KKT601010448,000
553385نگهدارنده سیم داکت KKT806010448,000
553405کلمپ بست کمربندی KKB10229,000
553415جداکننده کابل داکت KKM10229,000
553425نگهدارنده سیم داکت KKT126010488,000
553435نگهدارنده سیم داکت KKT808010366,000
553445نگهدارنده سیم داکت KKT801010366,000
553455نگهدارنده سیم داکت KKT100810426,000
553465نگهدارنده سیم داکت KKT100110426,000
553475نگهدارنده سیم داکت KKT120810488,000
553485نگهدارنده سیم داکت KKT120110488,000
553500دستگاه پرچ زن داکت SETR152,000,000
553600پرچ پلاستیکی داکت PPE6.5100184,000
562117ابزار پرس سرسیم Crimper N 16 L1121,641,000
562120ابزار پرس سرسیم Crimper IT 6S1140,920,000
580042چراغ سیگنال 4خانه SLK1 (220V)120,254,000
581041چراغ سیگنال 4خانه (SLK2 (110V120,254,000
581061چراغ سیگنال 6 خانه SLK2 (110V) 122,880,000
581091چراغ سیگنال 9 خانه SLK2 (110V) 127,170,000
581092چراغ سیگنال 9 خانه SLK2 (220V)127,170,000
581121چراغ سیگنال 12خانه (SLK2 (110V130,680,000
583045چراغ سیگنال 4خانه LSK-4 (220Vac/dc)125,800,000
583061چراغ سیگنال 6 خانه LSK-6 (24Vac/dc)126,200,000
583063چراغ سیگنال 6 خانه LSK-6 (110Vac/dc)126,200,000
583065چراغ سیگنال 6 خانه LSK-6 (220Vac/dc)126,200,000
583091چراغ سیگنال 9 خانه LSK-9 (24Vac/dc)129,250,000
583095LSK-9 (220Vac/dc) چراغ سیگنال 9 خانه129,250,000
600100ترنسدیوسر جریانی CT3-AC139,700,000
600101ترنسدیوسر ولتاژی VT3-AC139,750,000
600102ترنسدیوسر جریانی CT3-AC-24147,640,000
600103ترنسدیوسر ولتاژی VT3-AC-24147,640,000
600104ترنسدیوسر جریانی CT3-AC-LP133,240,000
600105ترنسدیوسر ولتاژی VT3-AC-LP133,240,000
600106ترنسدیوسر ولتاژی VT3-ACDC-24(RMS)151,470,000
601400گیت وی ETOR-4(RS485) 154,400,000
601401گیت وی ETOR-2(RS232)154,400,000
601402گیت وی (تغذیه خارجی)ETOR-4 156,100,000
601430گیت وی UTOR-4i(USB-RS485)115,800,000
601431گیت وی UTOR-2i(USB-RS232)115,800,000
601440گیت وی GTOR-4(GPRS)148,000,000
601441گیت وی GTOR-4(with PS)151,500,000
601450گیت وی WTOR-4(WI-FI)151,870,000
601451گیت وی WTOR-4(with UPS)156,000,000
602002رگولاتور خازنی REMO-Q(Baz+RS485)164,800,000
602101رگولاتور خازنی REMO-EA(Baz+RS485)150,400,000
602300ترنسدیوسر ASCON311166,560,000
602310ترنسدیوسرASCON321(2.3.4wire) PT100164,220,000
602320ترنسدیوسر ASCON331-Thermocouple164,220,000
602400ترنسدیوسر ASCON352148,815,000
602700ایزولاتور PISO-DC-DUO(0-20mA)123,400,000
602701ایزولاتور PISO-DC-DUO(4-20mA)123,400,000
602702ایزولاتور PISO-DC-DUO(0-20mA/0-10V,0-10V)123,400,000
602703ایزولاتور PISO-DC-DUO-1IN(0-20mA)-2OUT(0-5V,0-5V) 121,190,000
602800ایزولاتور PISO-DC-1(0-20mA/0-20mA)118,250,000
602801ایزولاتور PISO-DC-1(4-20mA/4-20mA)118,250,000
602802ایزولاتور PISO-DC-1-1IN(0.20mA)-1OUT(0.10V)118,250,000
602803ایزولاتور PISO-DC-1-1IN(0.20mA)-1OUT(0.5V)118,250,000
602850ایزولاتور PISO-DC-2-2IN(0-20mA)-2OUT(0-20mA)121,760,000
602851ایزولاتور PISO-DC-2-2IN(4-20mA)-2OUT(4-20mA)121,760,000
602852ایزولاتور PISO-DC-2(0-20mA/0-10V)124,380,000
602853ایزولاتور PISO-DC-2(0-20mA/0-5V)124,380,000
603860ترنسدیوسرPT100 (50- تا 100)TT-RTD-LP122,500,000
603861ترنسدیوسرPT100 (100 تا 0)TT-RTD-LP122,450,000
603862ترنسدیوسرPT100 (0 تا 150)TT-RTD-LP122,550,000
603864ترنسدیوسرPT100 (300 تا 0)TT-RTD-LP126,370,000
603865ترنسدیوسرPT100 (50- تا 150)TT-RTD-LP123,408,000
604100ترنسدیوسرPT100 (50- تا 100)TT-RTD-LP-C122,520,000
604600پنجره آلارم 16 خانه A16B(110VAC/DC)1129,440,000
604610پنجره آلارم 6 خانه ALRC-6(24VAC/DC)144,200,000
604613پنجره آلارم 6 خانه ALRC-6(220VAC/DC)144,200,000
604620پنجره آلارم ANC8(24V AC/DC)179,550,000
604622پنجره آلارم ANC8(110VAC/DC)179,550,000
604623پنجره آلارم ANC8(220VAC/DC)179,550,000
604630پنجره آلارم ANC16(24VAC/DC)1129,584,000
604632پنجره آلارم ANC16(110VAC/DC)1129,584,000
604633پنجره آلارم ANC16(220VAC/DC)1129,584,000
604650پنجره آلارم ANC16(24VAC/DC)±%101129,584,000
604660پنجره آلارم ANC24(24VAC/DC)1158,509,000
604662پنجره آلارم ANC24(110VAC/DC)1158,509,000
604663پنجره آلارم ANC24(220VAC/DC)1158,509,000
604670پنجره آلارم 32 خانه ANC32(24VAC/DC, 85-300VAC/DC p.s)1178,460,000
604672پنجره آلارم 32 خانه ANC32(110VAC/DC, 85- 300VAC/ DC p.s)1178,460,000
604673پنجره آلارم 32 خانه ANC32(220VAC/DC, 85- 300Vac/dc p.s)1178,460,000
604676پنجره آلارم 32 خانه (ANC32(48V AC/DC, 24-50VAC/DC p.s 1178,460,000
604677پنجره آلارم 32 خانه ANC32(110VAC/DC)1178,460,000
606005رگولاتور خازنی RAPIDUS231R-E(3Ø-12steps)1153,280,000
606006رگولاتور خازنی RAPIDUS231R-E(3Ø-12steps) 1153,280,000
606007رگولاتور خازنی RAPIDUS232R-E(3Ø-24steps)1183,700,000
606011رگولاتور خازنی RAPIDUS 211R(1Ø-12steps)1154,900,000
606014رگولاتور خازنی RAPIDUS 212R(1Ø-24steps)1167,000,000
606021رگولاتور خازنی RAPIDUS218R(1Ø-8steps)1134,270,000
606060رگولاتور خازنی RAPIDUS114 ECO(1Ø-4steps)1116,500,000
606061رگولاتور خازنی RAPIDUS114 ECO(1Ø-4steps) 1116,500,000
606062رگولاتور خازنی RAPIDUS116 ECO(1Ø-6steps)1124,400,000
606063رگولاتور خازنی RAPIDUS116R(1Ø-6steps)1124,400,000
606065رگولاتور خازنی RAPIDUS118R(1Ø-8steps)1131,910,000
606072RAPIDUS111(1Ø-12steps) رگولاتور خازنی1144,240,000
606073RAPIDUS111R(1Ø-12steps) رگولاتور خازنی1149,070,000
606100انرژی آنالایزر KLEA320P1123,529,000
606101انرژی آنالایزر KLEA370P1131,859,000
606102انرژی آنالایزر KLEA322P1137,826,000
606103انرژی آنالایزر KLEA 324P 1159,400,000
606121انرژی آنالایزر KLEA370P-VSM1134,901,000
606130انرژی آنالایزر KLEA320P-D1131,345,000
606131انرژی آنالایزر KLEA370P-D1136,188,000
606132انرژی آنالایزر KLEA322P-D1136,890,000
606133انرژی آنالایزر KLEA324P-D1138,879,000
606150انرژی آنالایزر KLEA320P-DC1143,325,000
606160انرژی آنالایزر KLEA220P183,740,000
606161انرژی آنالایزر KLEA220P-TR181,250,000
606163انرژی آنالایزر KLEA220P-B181,250,000
606180انرژی آنالایزر KLEA110P158,734,000
606190انرژی آنالایزر KLEA220P-DC181,380,000
606212مولتی متر ECRAS200(base+RS485)153,930,000
606213مولتی متر ECRAS220(Base+RS485+Alarm)159,550,000
606218مولتی مترECRAS VCF146,215,000
606300انرژی آنالایزر ریلی POWYS3100147,175,000
606303انرژی آنالایزر ریلی POWYS3101157,789,000
606304انرژی آنالایزر ریلی POWYS3111 161,327,000
606305انرژی آنالایزر ریلی POWYS3121172,800,000
606307انرژی آنالایزر ریلی POWYS3122174,000,000
606351انرژی آنالایزر ریلی POWYS1110141,278,000
606352انرژی آنالایزر ریلی POWYS1120143,637,000
606354انرژی آنالایزر ریلی POWYS1012144,816,000
606355انرژی آنالایزر ریلی POWYS1022147,175,000
606400ترنسدیوسر سه فاز DNPT 1123,833,000
670100پریز ریلی PANO-Din rail socket(Earth)12,259,000
680001ترموستات هیتر KLM-TM0111,841,000
90117ترمینال روبردی BDK1 10022,000

 آشنایی با محصولات کلمسان و سایر برندها با عضویت در کانال تلگرام