کلمپ مدل SBK 35/10 کلمسان کد 401181

کد محصول: 401181

کلمپ

 

اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

کلمپ SBK 35/10 کلمسان

اطلاعات کلی min سطح مقطع تک واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع تک واحد 16mm 2
min سطح مقطع چند واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع چند واحد 16mm 2
طول کابل کشی 30mm
نوع پیچ
سر عایق
گشتاور سفت شدن 6Nm
ابعاد باسبار استفاده شده
….X10mm
ابعاد a 36mm
b 29mm
c 16.3mm