کلمپ مدل SBK 16/5 کلمسان کد 401173

کد محصول: 401173

کلمپ

 

اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

کلمپ کلمسان مدل SBK 16/5

اطلاعات کلی min سطح مقطع تک واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع تک واحد 16mm 2
min سطح مقطع چند واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع چند واحد 16mm 2
طول کابل کشی 22mm
نوع پیچ
سر عایق
گشتاور سفت شدن 4Nm
ابعاد باسبار استفاده شده
….X5mm
ابعاد a 25.0mm
b 21.5mm
c 11.7mm