کلمپ مدل SBK 16/10 کلمسان کد 401174

کد محصول: 401174

کلمپ

 

اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

انواع کلمپ کلمسان

اطلاعات کلی min سطح مقطع تک واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع تک واحد 16mm 2
min سطح مقطع چند واحد 1.5mm 2
max سطح مقطع چند واحد 16mm 2
طول کابل کشی 22mm
نوع پیچ
سر عایق
گشتاور سفت شدن 4Nm
ابعاد باسبار استفاده شده
….X10mm
ابعاد a 29.3mm
b 21.5mm
c 11.5mm